sluit
Categorie
 • Muziektheater
 • Fysiek Theater
 • Toneel
 • Dans
 • Language No Problem
Stad
 • Eindhoven
 • Den Haag
 • Utrecht
 • Amsterdam
sluit

GARYWELT
Breaking The Bias

LNP
GARYWELT
Vier het genuanceerde spectrum van seksuele identiteit

Met flitsende reclamezuilen, cheesy slogans en caleidoscopische visuals eist Breaking the Bias, het project van GARYWELT aandacht voor de vooroordelen en mythes die heersen rondom Bi+* seksualiteit.

In onze overwegend tolerante, Nederlandse cultuur hebben queer mensen (gelukkig) dezelfde basisrechten als hun hetero medemens. Maar heteroseksualiteit wordt nog steeds als de norm beschouwd - met homoseksualiteit als de logische ‘ander’. Dit behoudt mensen ervan om hun gender of seksuele identiteit buiten het binaire ten volste te kunnen uiten en onderzoeken. Als gevolg worden Bi+ mensen geconfronteerd met een reeks Bi-fobische of Bi-erasing aannames uit zowel queer als hetero hoeken: Bias, dus.

Prijs: Gratis

For English click here

Through flashy billboards, cheesy slogans and caleidoscopic visuals, Breaking the Bias demands attention for the prejudices and myths surrounding Bi+* sexuality.

In our arguably tolerant Dutch culture, queer people (thankfully) enjoy the same basic rights as their straight counterparts. Nevertheless, heterosexuality is still considered to be the norm - with homosexuality as the logical other. Which ultimately restricts people from expressing their gender or sexual identity beyond the binary. Consequently, Bi+ people today are still faced with an array of Bi-phobic or Bi-erasing assumptions from both queer and straight spaces: Bias, if you will.

Aiming to break this bias, visual artist Gerdien van Halteren, better known as GARY, balanced personal anecdotes with academic research and and an uplifting sense of humour.
The result is an audiovisual installation in which several prejudices are exposed.
In a positive way, with a playful wink.
Breaking the Bias informs, represents and celebrates the nuanced spectrum of sexual identity.

*Bi+ is an umbrella term for all that feel attraction to more than one gender. This includes, but is not limited to: Bi-sexuality, pan-sexuality, poly-sexuality, omni-sexuality and queer.

Speeldagen

Speelt in MINÉAC

Den Haag | vr 1 t/m zo 17 juli
Amsterdam | vr 12 t/m zo 28 aug

Dit optreden is gratis.

GARYWELT op social media
 • Sound Design - Jochem Ruarus
 • Construction - Readymakers
 • Copywrite - Marjolein Oostermeijer
 • -