Algemeen

Bezoekers­informatie

Locaties

Zakelijk

Culturele ANBI & Beloningsbeleid

Stichting Mobile Arts / Parade is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor een gift voor 125% aftrekbaar is (de zogeheten ‘multiplier’). Dit betekent dat je een kwart meer mag aftrekken dan dat je geschonken hebt. Een gift kan dus fiscaal gunstig uitpakken. De meest actuele informatie over schenken aan een culturele ANBI vind je op de website van de belastingdienst.
Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Hierover vind je op deze site de belangrijkste gegevens van Stichting Mobile Arts.

Stichting Mobile Arts / de Parade is lid van WNPF (Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals) en aangesloten bij de Verenigde Podiumkunsten Festivals. Deze vereniging heeft geen eigen CAO. Daarom volgt de Parade de CAO Toneel en Dans in het bepalen van vergoedingen. De vergoedingen van onze ZZP’ers liggen in lijn met de CAO Toneel en Dans. De overige medewerkers krijgen uitbetaald op basis van een uurtarief volgens de CAO waarin zij werkzaam zijn. Het grootste deel van de Parademedewerkers werkt in de Horeca CAO. Er is nog een klein aantal vrijwilligers op de Parade. Deze vrijwilligers krijgen maximaal € 170 per maand, een maaltijd, een aantal consumpties voor eigen gebruik en gratis voorstellingsbezoek. Stagiaires draaien mee als volwaardige medewerkers, rekening houdend met hun mogelijkheden en voorzien van goede begeleiding door een stagebegeleider van de Parade uit de afdeling waar de stage wordt gelopen, en een stagebegeleider van de betreffende onderwijsinstelling. Zonder inschrijving bij een relevante opleiding, kan bij de Parade geen stage worden gelopen.

Bankrekeningnummer en RSIN

Wil je een donatie doen aan Stichting Mobile Arts via je eigen bank? Maak het bedrag dan over naar rekeningnummer NL97 RABO 0158034783 t.n.v. Stichting Mobile Arts. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN of voorheen fiscaal nummer) van Stichting Mobile Arts is 007985691.

Kijk voor alle jaarverslagen hier.