Algemeen

Bezoekers­informatie

Locaties

Zakelijk

Samenwerking

SintLucas College

LAND&HAND NOORD-BRABANT
LAND&HAND NOORD-BRABANT

Vakmanschap was vroeger direct gekoppeld aan materialen uit het nabije landschap. Nu weten we vaak niet eens hoe onze spullen gemaakt zijn of waar ze vandaan komen. Met de opkomst van industrialisatie, globalisering en het wereldwijde transport lijkt die zichtbare relatie tot het landschap verdwenen. Om die reden heeft KETTER&Co het Land&Hand project in het leven geroepen, waarbij per provincie lokale samenwerkingen worden ontwikkeld tussen vakscholen, (culturele) ondernemers, landschapsorganisaties en kennisinstellingen. In Land&Hand projecten wordt gewerkt aan het herstel van de relatie tussen landschap, materiaal en vakmanschap in Nederlandse provincies. In Noord-Brabant hebben KETTER&Co, SintLucas en theaterfestival de Parade de afgelopen drie jaar samen gewerkt aan het zichtbaar en ervaarbaar maken van het prachtige en diverse Brabantse landschap.

DRIE JAAR SAMENWERKING
Studenten van verschillende afdelingen van vakschool SintLucas hebben, onder begeleiding van KETTER&Co, onderzoek gedaan naar de betekenis van natuur, cultuur en landschap in Brabant. Gehoor geven aan het Brabantse landschap stond als opdracht alle drie de jaren centraal. Onderzoek van studenten naar het landschap en haar materialen, lokale ambachten en bijzondere streekverhalen werden vertaald in unieke objecten. Hoeden van dennenappels, festival-laarzen, herstellende graspleisters en zaaiobjecten van in Brabant gewonnen klei – het passeerde allemaal de revue. Deze ontwerpen creëren bewustzijn over het landschap dat ons omringt, zowel bij de jonge makers zelf als bij toeschouwers. Theaterfestival de Parade is alle jaren opdrachtgever én landingsplaats voor dit project geweest. Na intensieve periodes van onderzoek en ontwerp werden de projecten elk jaar op een theatrale manier gepresenteerd tijdens de openingsparade van de Parade om vervolgens op tableau vivants een plek te krijgen op het festivalterrein. Zo maakten de SintLucas studenten jarenlang parade voor het Brabantse landschap.

Design Academy Eindhoven

Een performatieve installatie voor op de Parade
Een performatieve installatie voor op de Parade

Design Academy Eindhoven en de Parade werken dit jaar voor de derde keer samen. Ditmaal vroegen we tweedejaars studenten om een performatieve installatie voor op het festival te ontwikkelen.

Zo gebruiken de studenten design om iets te creëren voor een ongewoon geassocieerde context, met glas als primair materiaal. Studenten stellen zichtzelf vragen als: ‘Wat zijn objecten waar we al mee omgaan en hoe geven ze vorm aan ons gedrag? Hoe gaan we met elkaar om en hoe wil je dit accentueren of veranderen? Hoe consumeren we en wat wordt er geconsumeerd?

De uitkomst wordt gepresenteerd op de Parade Eindhoven.