Sluit

Culturele ANBI

Stichting Mobile Arts / Parade is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor een gift voor 125% aftrekbaar is (de zogeheten ‘multiplier’). Dit betekent dat je een kwart meer mag aftrekken dan dat je geschonken hebt. Een gift kan dus fiscaal gunstig uitpakken. De meest actuele informatie over schenken aan een culturele ANBI vind je op de website van de belastingdienst.

Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Hierover vind je op deze site de belangrijkste gegevens van Stichting Mobile Arts.

Stichting Mobile Arts is ook lid van WNPF (Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals). Dat betekent dat alle medewerkers en mensen werkzaam voor Mobile Arts onder de werkingssfeer van de cao vallen.

Bankrekeningnummer en RSIN
Wil je een donatie doen aan Stichting Mobile Arts via je eigen bank? Maak het bedrag dan over naar rekeningnummer NL97 RABO 0158034783 t.n.v. Stichting Mobile Arts. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN of voorheen fiscaal nummer) van Stichting Mobile Arts is 007985691.